تصاویر ماشین لامبورگینی وننو

تصاویری از جدیدترین لامبو به نام Veneno به بیرون درز کرد!